Actualitat‎ > ‎Notícies CONVENI‎ > ‎

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - valoració de la proposta de la patronal

9 de nov. 2016, 15:01 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 9 de nov. 2016, 15:03 ]
El passat dia 24 d’octubre es va produir la 14ena reunió de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu. Degut a que la proposta de les patronals i la proposta dels sindicats encara estava allunyada, sobretot en el punt d’augment salarial, el President de la Mesa va fer una proposta per intentar poder arribar a un acord. 


Aquesta proposta és la següent: 

·         Augment del 2,5% sobre tots els conceptes amb una retroactivitat del 01/08/2016. El President dona la possibilitat de que les empreses paguin la retroactivitat fraccionada en tres vegades com a màxim. S’estudiarà com fer-ho per no perjudicar a les treballadores a l’hora de fer la declaració d’Hisenda. 

 

·         Augment del 0,5% sobre tots el conceptes pel 31/12/2017. Es començaria a cobrar al gener de 2018. Tot hi que comenci al 2018, aquest augment salarial aniria a compte de la negociació d’aquest conveni i no pas del següent.

 

·         Dia AP justificat: recuperem un dia AP però aquest haurà de ser justificat. La justificació pot ser per atendre temes personals, familiars o socials. 

 

·         S’inclourà en el punt de permisos: per hospitalització i/o intervenció d’un familiar, els dos dies es podran gaudir de manera discontinua. 

 

·         IT: es deixa com estava ja que la proposta de les patronals considerem que empitjora la que ja tenim. Tot i així es crearà una comissió entre sindicats i patronals, per anar treballant aquest punt per a futures negociacions. 

 

·         Incorporació en el conveni del Sistema d’incentivació i desenvolupament professional. Tot i que s’incorpora en el conveni no hi ha encara una dotació econòmica. Es crearà una comissió per anar desenvolupant aquest apartat. 

 

·         Es considerarà falta lleu arribar més de tres cops tard a la feina en el període d’un mes i que no es pugui justificar.

 


Desde CCOO s'ha organitzat una assemblea de delegats on es van debatre els punts, finalment es va procedir a fer una votació per decidir si acceptàvem o no. 


Els resultats van ser: de les 65 delegades representants a les diferents empreses: - 60 vots a favor - 4 vots en contra - 1 abstenció


La setmana passada ens vam tornar a reunir una vegada més, els sindicats i les patronals, on es va acordar iniciar la redacció dels temes per incorporar o modificar al redactat actual.