Actualitat‎ > ‎Notícies CONVENI‎ > ‎

COMISSIÓ PARITÀRIA - acta 1 (10/05/17)

16 de juny 2017, 8:16 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2017, 8:29 ]
Acta 1 de la Comissió Paritària del IX conveni Col·lectiu dels Establiments Sanitaris d’Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clíniques celebrada la tarda del 10 de maig de 2017. 


A continuació us fem un resum de les consultes on s’ha arribat a acords:

 

Sol·licitud 5/16 (CP03)

Consulta: Segons art. 37.1.c) s'entén que el treballador té permís per qualsevol assumpte mèdic, social i/o familiar, sempre que estigui justificat?

La comissió paritària va arribar al seqüent acord: Ens remetem el que diu el conveni col·lectiu.

 

Sol·licitud 1/17 (CP04)

Consulta: Art. 47 període de prova

Pregunta 1: Si el treballador té un contracte de durada inferior que el seu període de prova, es considera tot el contracte en període de prova?

Pregunta 2: Si un treballador té un segon contracte del mateix grup professional i el període de prova del primer contracte és inferior a allò establert al art. 47, continua el període de prova?

La comissió paritària va arribar al següent acord:

Pregunta 1: Pendent de resolució. UGT sol licita que la resposta es faci en un termini màxim d'un mes.

Pregunta 2: Pendent de resolució. UGT sol·licita que la resposta es faci en un termini màxim d'un mes.

 

Sol·licitud 3/17 (CP06)

Consulta: La jornada a temps parcial de l'art. 34 correspon al gaudiment del dia complert, tal com diu la paritària del 19 de marcde2015.

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem el que ja es va dir a la paritària del 19 de marc de 2015, així com el propi text del Conveni Col·lectiu vigent.

 

Sol·licitud 4/17 (CP07)

 

Consulta: Respecte l’art. 69 Formació Continuada, es vol saber si l’acumulació d’hores es computen des de l’entrada en vigor d’aquest conveni

 

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem a l’article 23.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com a l’article 69 de l’actual Conveni Col·lectiu

 

Sol·licitud 5/17 (CP010)

Consulta: Interpretat i aclariment respecte l'article 37.1.c.

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem el que diu el conveni col·lectiu.


Ċ
Sección Sindical CCOO,
16 de juny 2017, 8:16