Actualitat‎ > ‎

Notícies CONVENI


MESA NEGOCIADORA CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA 2021

1 de juny 2021, 5:00 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 1 de juny 2021, 5:01 ]

os enviamos información de la última reunión  de la mesa negociadora de nuestro convenio, del dia 19 de Mayo de 2021,para que estéis puntualmente informados.

Adjuntamos enlace a pie de página.


 

COMISSIÓ PARITÀRIA - acta 2 (14/06/17)

16 de juny 2017, 8:26 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2017, 8:29 ]

Acta 2 de la Comissió Paritària del IX conveni Col·lectiu dels Establiments Sanitaris d’Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clíniques celebrada la tarda del 14 de juny de 2017.
 


A continuació us fem un resum de les consultes on s’ha arribat a acord:

 

 

Sol·licitud 8/17 (CP11)

 

Consulta: Segons l'art. 28.a el valor del càlcul ha de ser incrementat amb un 100% de recàrrec, es a dir el 200% del valor del dia ordinari?

 

La comissió paritària va arribar al següent acord: ENS REMETEM EL QUE DIU EL CONVENI. Sol·licitud 9/17 (CP12)

 

Consulta: 

Pregunta 1. Si el treballador té un contracte de durada inferior que el seu període de prova, es considera tot el contracte en període de prova?

 

La comissió paritària va arribar al següent acord: SENSE ACORD

 

Pregunta 2: Si un treballador té un segon contracte del mateix grup professional i el període de proba del primer contracte es inferior al establert al art. 47, continua el període de prova? - Aquesta consulta queda retirada pel mateix Centre.

 


Sol·licitud 10/17 (CP13)

 

Consulta: El plus d'ajuda familiar és mensual o anual?

 

La comissió paritària va arribar al següent acord:   MENSUAL Us adjuntem l’acta amb les consultes 


COMISSIÓ PARITÀRIA - acta 1 (10/05/17)

16 de juny 2017, 8:16 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 16 de juny 2017, 8:29 ]

Acta 1 de la Comissió Paritària del IX conveni Col·lectiu dels Establiments Sanitaris d’Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clíniques celebrada la tarda del 10 de maig de 2017. 


A continuació us fem un resum de les consultes on s’ha arribat a acords:

 

Sol·licitud 5/16 (CP03)

Consulta: Segons art. 37.1.c) s'entén que el treballador té permís per qualsevol assumpte mèdic, social i/o familiar, sempre que estigui justificat?

La comissió paritària va arribar al seqüent acord: Ens remetem el que diu el conveni col·lectiu.

 

Sol·licitud 1/17 (CP04)

Consulta: Art. 47 període de prova

Pregunta 1: Si el treballador té un contracte de durada inferior que el seu període de prova, es considera tot el contracte en període de prova?

Pregunta 2: Si un treballador té un segon contracte del mateix grup professional i el període de prova del primer contracte és inferior a allò establert al art. 47, continua el període de prova?

La comissió paritària va arribar al següent acord:

Pregunta 1: Pendent de resolució. UGT sol licita que la resposta es faci en un termini màxim d'un mes.

Pregunta 2: Pendent de resolució. UGT sol·licita que la resposta es faci en un termini màxim d'un mes.

 

Sol·licitud 3/17 (CP06)

Consulta: La jornada a temps parcial de l'art. 34 correspon al gaudiment del dia complert, tal com diu la paritària del 19 de marcde2015.

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem el que ja es va dir a la paritària del 19 de marc de 2015, així com el propi text del Conveni Col·lectiu vigent.

 

Sol·licitud 4/17 (CP07)

 

Consulta: Respecte l’art. 69 Formació Continuada, es vol saber si l’acumulació d’hores es computen des de l’entrada en vigor d’aquest conveni

 

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem a l’article 23.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com a l’article 69 de l’actual Conveni Col·lectiu

 

Sol·licitud 5/17 (CP010)

Consulta: Interpretat i aclariment respecte l'article 37.1.c.

La comissió paritària va arribar al següent acord: Ens remetem el que diu el conveni col·lectiu.


PUBLICACIÓ CONVENI 2016/17 - IX Conveni nacional de Catalunya d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques

14 de juny 2017, 4:53 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 14 de juny 2017, 4:55 ]

Us fem saber que, l' XIè Conveni Col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017, ha sigut publicat avui dia 25 d'abril en el DOGC.

Us adjuntem el link: CONVENI COL·LECTIU 2016-17

NOU CONVENI 2016/17 - IX Conveni nacional de Catalunya d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques

23 de nov. 2016, 4:58 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 23 de nov. 2016, 4:59 ]

Ahir, 21 de novembre de 2016, vam procedir a la signatura del IX Conveni Col·lectiu sectorial de Sanitat Privada, després d’11 mesos d’intenses negociacions en els que, un cop més les-els companyes-s representants de CCOO han estat protagonistes de la reivindicació, la proposta i la responsabilitat.

El Conveni signat tindrà serà vigent des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017, moment en el que s’assolirà una pujada salarial del 3% sobre tots els conceptes retributius. Essent l’increment d’aplicació ara del 2,5% d’augment amb caràcter retroactiu des d’agosto de 2016.

S’han introduït millores en el text sobre els permisos retribuïts, tant en els permisos per assumptes propis, com als dies per malaltia de familiars directes i s’ han explicitat algun dels drets d’igualtat.

La federació de Sanitat de CCOO valora positivament l’acord finalment assolit, tenint en compte el context en el que s’ha produït i els esforços que hem realitzat les-els treballadores-s del sector en un escenari de crisis i reformes laborals.

Finalment, informar-vos de que és el nostre objetiu que el Conveni s’apliqui en tots els seus termes en tots els centres de treball on és d’aplicació, i us anunciem que des d’avui le persones que ens representen en el sector ens posarem a treballar en la negociació del Conveni del 2018.


 VEURE REDACTAT DEL CONVENI 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - valoració de la proposta de la patronal

9 de nov. 2016, 15:01 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 9 de nov. 2016, 15:03 ]

El passat dia 24 d’octubre es va produir la 14ena reunió de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu. Degut a que la proposta de les patronals i la proposta dels sindicats encara estava allunyada, sobretot en el punt d’augment salarial, el President de la Mesa va fer una proposta per intentar poder arribar a un acord. 


Aquesta proposta és la següent: 

·         Augment del 2,5% sobre tots els conceptes amb una retroactivitat del 01/08/2016. El President dona la possibilitat de que les empreses paguin la retroactivitat fraccionada en tres vegades com a màxim. S’estudiarà com fer-ho per no perjudicar a les treballadores a l’hora de fer la declaració d’Hisenda. 

 

·         Augment del 0,5% sobre tots el conceptes pel 31/12/2017. Es començaria a cobrar al gener de 2018. Tot hi que comenci al 2018, aquest augment salarial aniria a compte de la negociació d’aquest conveni i no pas del següent.

 

·         Dia AP justificat: recuperem un dia AP però aquest haurà de ser justificat. La justificació pot ser per atendre temes personals, familiars o socials. 

 

·         S’inclourà en el punt de permisos: per hospitalització i/o intervenció d’un familiar, els dos dies es podran gaudir de manera discontinua. 

 

·         IT: es deixa com estava ja que la proposta de les patronals considerem que empitjora la que ja tenim. Tot i així es crearà una comissió entre sindicats i patronals, per anar treballant aquest punt per a futures negociacions. 

 

·         Incorporació en el conveni del Sistema d’incentivació i desenvolupament professional. Tot i que s’incorpora en el conveni no hi ha encara una dotació econòmica. Es crearà una comissió per anar desenvolupant aquest apartat. 

 

·         Es considerarà falta lleu arribar més de tres cops tard a la feina en el període d’un mes i que no es pugui justificar.

 


Desde CCOO s'ha organitzat una assemblea de delegats on es van debatre els punts, finalment es va procedir a fer una votació per decidir si acceptàvem o no. 


Els resultats van ser: de les 65 delegades representants a les diferents empreses: - 60 vots a favor - 4 vots en contra - 1 abstenció


La setmana passada ens vam tornar a reunir una vegada més, els sindicats i les patronals, on es va acordar iniciar la redacció dels temes per incorporar o modificar al redactat actual.


NEGOCIACIÓN COLECTIVA - se retoman las negociaciones

30 de set. 2016, 4:11 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 30 de set. 2016, 7:27 ]El día 28 se retomaron las negociaciones, aunque las patronales hicieron  una oferta un poco superior a la anterior, no creemos que sea suficiente. 

Adjuntamos nota con la comparativa de propuestas.
 
El día 5 volvemos a reunirnos en la Mesa Negociadora y tras esa reunión procederemos a convocar Asamblea de Delegados, para debatir y tomar decisiones.
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - comparativa de propostes entre sindicats y patronal

21 de març 2016, 15:03 publicada per Federació de Sanitat CCOO Catalunya   [ actualitzat el 30 de set. 2016, 7:31 per Sección Sindical CCOO ]


ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (COMPARATIVA DE PROPOSTES)

    Després de les primeres quatre reunions de la Mesa del Conveni us presentem quina és la situació actual en la negociació, després de la presentació de les propostes de la part social (CCOO + UGT) i la resposta de la part empresarial (ACES + UCH).

 

   No cal dir que considerem que la resposta de la part empresarial és inadmissible, ja que ni té en compte el fet que en els últims anys el conveni ha estat prorrogat i no hi ha hagut millores, així com el fet de les dificultats que les persones treballadores tenen en el seu dia a dia per la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.

 

   La comparativa es presenta desglossant les propostes socials segons l’article a què pertanyin, i d’igual manera per la resposta empresarial:

 

ARTICLE CONVENI

PROPOSTA SINDICAL (CCOO + UGT)

RESPOSTA PATRONAL (ACES + UCH)

 

ARTICLE 5 – DURADA

 

 

ü  3 ANYS

 

ü  2 ANYS

 

 

ARTICLE 6 – PRÒRROGA / DENÚNCIA

 

ü  PRÒRROGUES D’1 ANY (SI NO DENÚNCIA DE LES PARTS)

 

 

ü  D’ACORD

 

 

 

ARTICLE 13 – INCREMENT SALARIAL

 

 

ü  ANY 2016: 3 %

ü  ANY 2017: 2.5 %

ü  ANY 2018: 2 %

 

 

ü  CONSIDEREN QUE NO ÉS ASSUMIBLE

ü  DIUEN QUE NO HEM PERDUT PODER ADQUISITIU

ü  AUGMENT PERCENTUAL EN UN % SOBRE EL TOTAL DE LA MASSA SALARIAL (NO EN TOTS ELS CONCEPTES SALARIALS)

 

 

 

ARTICLE 14 – PLUS DIUMENGE

 

ü  GRUP 1: 7 €/H

ü  GRUP 2: 6 €/H

ü  ALTRES GRUPS: 5 €/H

 

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 15 – PLUS DISSABTE

 

ü  GRUP 1: 3.5 €/H

ü  GRUP 2: 3.25 €/H

ü  ALTRES GRUPS: 2.75 €/H

 

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 17 – PLUS FAMILIAR

 

 

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

 

 

ARTICLE 18 – ANTIGUITAT

 

 

ü  TREURE LIMITACIÓ DELS 30 ANYS

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

 

 

 

ARTICLE 19 – PREMI FIDELITAT

 

ü  PODER GAUDIR-LO DURANT 2 ANYS

ü  CREACIÓ PLUS FIDELITAT ALS 35 ANYS ANTIGUITAT

ü  COBRAR PART PROPORCIONAL SI MÉS DE 10 ANYS A L’EMPRESA (SI JUBILACIÓ)

 

 

ü  PODEN PARLAR DE GAUDIR-LO EN DOS ANYS

ü  NO

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 22 – PLUS TRANSPORT

 

 

ü  TORN CONTINU: 40 €/MES

ü  TORN PARTIT: 52 €/MES

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

ü  ACTUALMENT SÓN CONCEPTES SALARIALS

 

 

 

ARTICLE 23 – PLUS DISTÀNCIA

 

 

ü  0.19 €/KM

ü  CLARIFICAR REDACTAT

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

ü  ACTUALMENT SÓN CONCEPTES SALARIALS

 

 

 

ARTICLE 28 – PLUS NOCTURNITAT

 

ü  EL PERSONAL QUE REALITZI MÉS DEL 50% DE LA SEVA JORNADA EN HORARI NOCTURN PERCEBRÀ EL PLUS DE NOCTURNITAT PEL TOTAL DE LES HORES TREBALLADES EN EL SEU TORN

 

 

ü  MANTENIR-HO COM FINS ARA (ABONANT AMB EL 25% LES HORES DE TREBALL COMPRESES ENTRE LES 22:00 I LES 06:00)

 

ARTICLE 29 – FESTIUS ESPECIALS

 

 

ü  AFEGIR EL DIA DE REIS

 

ü  NO

 

ARTICLE 30 – REBUT DE SALARI

 

ü  DESGLOSSAMENT DETALLAT DELS CONCEPTES DE LA NÒMINA

 

 

ü  D’ACORD (DIUEN QUE JA HO FAN AIXÍ)

 

 

ARTICLE 31 – JORNADA

 

ü  ANY 2016: 1726 H (DIA) // 1704 H (NIT)

ü  ANY 2017: 1718 H (DIA) // 1694 H (NIT)

ü  ANY 2018: 1710 H (DIA) // 1684 H (NIT)

 

 

ü  NO DISMINUCIÓ DE LA JORNADA (DIUEN QUE ÉS BAIXA)

 

 

 

ARTICLE 33 – DIUMENGES I FESTIUS

 

ü  GAUDIR DE DOS CAPS DE SETMANA ALTERNS AL MES (DISSABTE + DIUMENGE)

ü  NEGOCIACIÓ DEL CALENDARI LABORAL A L’ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

 

ARTICLE 34 – VACANCES

 

ü  PERIODE VACACIONAL: JUNY A SETEMBRE (INCLOSOS)

ü  POSSIBILITAT DE FER FINS A TRES PERÍODES

ü  AFEGIR NORMATIVA NOVA IT SOBREVINGUDA

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ü  APLICAR NORMATIVA IT SOBRE VACANCES I IT

 

 

 

 

ARTICLE 36 – INTERRUPCIÓ PER DESCANS

 

ü  CADA 12 HORES DE TREBALL: 1 HORA DE DESCANS

ü  CADA 5 HORES O MÉS DE TREBALL: 30 MINUTS DE DESCANS

ü  INCORPORAR LA NORMATIVA DE SALUT LABORAL DE 5’ DE DESCANS CADA 2 HORES PER ALS TREBALLADORS/ES AMB PVD

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ü  INCORPORAR-HO

 

 

 

 

ARTICLE 37 – INCAPACITAT LABORAL

 

ü  PERÍODE DE CARÈNCIA (A PARTIR SEGONA BAIXA ANUAL): 3 DIES

ü  EN CAS DE MALALTIA GREU, COBRAR EL 100 % DURANT TOT EL PROCÉS

ü  NO LIMITACIÓ DELS DIES DE BAIXA EN CAS DE CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL, SI ÉS DEGUDA A FALTA DE PREVENCIÓ I/O CONDICIONS DE TREBALL

ü  ACLARIMENT DEL CONCEPTE D’ANY NATURAL

 

 

ü  PERÍODE DE CARÈNCIA DE 6 DIES

 

ü  NO

 

ü  NO

 

 

 

ü  INCLOURE UN NOU REDACTAT

 

 

ARTICLE 38.1 – PERMISOS (ASSUMPTES PROPIS)

 

ü  3 DIES D’ASSUMPTES PROPIS (AP) EFECTIVAMENT TREBALLATS (NO RETORNABLES)

ü  2 DIES D’ASSUMPTES PROPIS (AP) NO EFECTIVAMENT TREBALLATS (RETORNABLES). PODEN DEMANAR-SE PER HORES O SENCERS

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 38.2 – PERMISOS

 

ü  PERMÍS DE MATRIMONI AMB INICI EN DIA LABORABLE PER AL TREBALLADOR/A

ü  S’INCLOU EL PERMÍS PER A LES PARELLES DE FET (PER A TOTS ELS PERMISOS DEL CONVENI)

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

ARTICLE 38.3 – PERMISOS (NAIXEMENT DE FILL/A)

 

 

ü  4 DIES PER NAIXEMENT DE FILL/A (AMPLIABLES A 6, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ARTICLE 38.4 – PERMISOS (MALALTIA / HOSPITALITZACIÓ)

 

ü  4 DIES NATURALS (AMPLIABLES A 8, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

ü  S’INCLOU L’HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI I CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (SENSE INGRÉS)

ü  SI DESPLAÇAMENT INFERIOR A 90 QM ES PODRAN FER DE MANERA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA

ü  SI ES TREBALLA EN TORN DE NIT ES PODRÀ DEMANAR LA NIT ABANS DE L’INGRÉS

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

 

ARTICLE 38.5 – PERMISOS (DEFUNCIÓ)

 

ü  3 DIES (AMPLIABLES A 6, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

ü  PROPOSTA QUE L’INICI DEL PERMÍS SIGUI EN DIA LABORABLE PER AL TREBALLADOR/A I QUE ES GARANTEIXI EL PERMÍS DEL DIA DE L’ENTERRAMENT

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ARTICLE 38.8 – PERMISOS (EXÀMENS)

 

ü  AUGMENT DELS DIES D’EXAMEN A 15, INCLOENT ELS QUE DONEN DRET A OPTAR A L’ESPECIALITAT

 

 

ü  EL PERMÍS SERÀ NOMÉS PER AL TEMPS NECESSARI I NO PER DIES COMPLERTS

 

 

 

 

 

ARTICLE 38 – PERMISOS (ALTRES)

 

ü  PERMÍS PER ABANDONAR EL LLOC DE TREBALL O NO ACUDIR-HI EN CAS D’URGÈNCIA DE FAMILIARS DE PRIMER GRAU (TEMPS RETORNABLE)

ü  PERMÍS PER PODER ACOMPANYAR A FAMILIARS FINS A SEGON GRAU A PROVES DIAGNÒSTIQUES QUE REQUEREIXIN SEDACIÓ I/O REPÒS (TEMPS NO RETORNABLE)

ü  CREACIÓ DE BOSSA DE 14 H/ANY PER PODER ACUDIR A METGES ESPECIALISTES I/O PROVES DIAGNÒSTIQUES QUE PRECISIN SEDACIÓ I/O REPÒS (NO RETORNABLE)

 

 

ü  NO

 

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ARTICLE 39 – PERMÍS PER PATERNITAT

 

 

ü  AMPLIACIÓ DEL PERMÍS A 30 DIES

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 40 – EXCEDÈNCIES PER CURA

 

ü  EQUIPARACIÓ DE DRETS DE LES EXCEDÈNCIES PER CURA DE FILL/A I CURA DE FAMILIAR

ü  AMPLIACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE RETORN LABORAL A TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

ARTICLE 41 – EXCEDÈNCIES VOLUNTÀRIES

 

ü  REINCORPORACIÓ AUTOMÀTICA AL LLOC DE TREBALL EN LES MATEIXES CONDICIONS AL FINAL DEL PRIMER ANY D’EXCEDÈNCIA

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 46 – SALUT LABORAL

 

ü  REVISIÓ DE TOT L’APARTAT, MODIFICACIÓ DE LES NOVETATS LEGALS QUE HI PUGUI HAVER I PROPOSTA DE CANVIS

 

 

ü  ADAPTACIÓ A LES MODIFICACIONS DE LA LEGISLACIÓ

 

ARTICLE 47 – MENJADORS

 

ü  PROPOSTA QUE ALS TORNS ON NO HI HAGI MENJADOR OBERT, S’ASSEGURI PODER OBTENIR ÀPATS (SOBRETOT TORN NIT)

 

 

ü  ES POT PARLAR

 

ARTICLE 49 – MODALITATS CONTRACTUALS

 

 

ü  S’APLICARÀ LA NORMATIVA VIGENT

 

ü  EL QUE DIGUI LA LEGISLACIÓ, RESPECTANT LES PARTICULARITATS DEL SECTOR

 

ARTICLES 51 I 52 – ASCENSOS / CANVI DE TORN

 

 

ü  CREACIÓ DE PROTOCOLS SOBRE CRITERIS D’ASCENSOS I CANVIS DE TORN

 

 

ü  CREUEN QUE EL REDACTAT ÉS CLAR I OBJECTIU

 

 

 

ARTICLE 55 – GRUPS PROFESSIONALS I NIVELLS

 

ü  REORDENACIÓ DELS GRUPS PROFESSIONALS

ü  DEFINICIÓ DE LES CONDICIONS PER AL CANVI DE NIVELL: AFEGIR TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA DE L’EMPRESA I CREACIÓ DE COMISSIÓ PARITÀRIA

ü  PROPOSTA DE L’EXISTÈNCIA D’UN TERCER NIVELL LLIGAT A L’ANTIGUITAT I FORMACIÓ

 

 

 

 

 

ü  LA REDACCIÓ ACTUAL ÉS ADEQUADA PERÒ ES PODRIA DEBATRE SI ES POT MILLORAR

 

ARTICLE 59 – JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

 

 

ü  ADAPTAR-HO A LA LEGISLACIÓ VIGENT I NO INCLOURE PRECEPTES DEROGATS

 

 

ARTICLE 65 - FALTES

 

 

 

ü  MODIFICAR I SUPRIMIR L’APARTAT 1.a “...SUPERIORS A 10’ O INFERIORS A 20’, QUE NO ORIGININ PERJUDICI IRREPARABLE”

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 71 – FORMACIÓ

 

ü  DETERMINACIÓ DELS CRITERIS I MODE D’APLICACIÓ DE LES HORES DE FORMACIÓ

ü  OBLIGACIÓ DE CREAR UNA COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ EN LES EMPRESES DE MÉS DE 25 TREBALLADORS/ES

ü  INCLOURE EXCEDÈNCIA PER ESTUDIS (MANTENINT LA PLAÇA PRÈVIA) I LA REDUCCIÓ DE JORNADA

 

 

 

 

 

 

ü  TEMA A DEBATRE

 

 

ARTICLE 73 – PLANS D’IGUALTAT

 

ü  INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN TOTES LES ACTUACIONS DE L’EMPRESA

 

 

ü  DIUEN NO ENTENDRE QUE SE’LS DEMANA

ü  CREUEN QUE EL CONVENI JA TÉ NORMES SUFICIENTS SOBRE ELS PLANS I ACTUACIONS RESPECTE A LA IGUALTAT DE GÈNERE

 

 

 

 

ARTICLE 74 – DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA (FLEXIBILITAT)

 

ü  50 HORES PER SEMESTRE

ü  INCLOURE ACORD DE PARITÀRIA DE JULIOL DEL 2014

ü  AMPLIAR LA NO APLICACIÓ DE LA FLEXIBILITAT A LES PERSONES AFECTADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE O AMB LIMITACIONS DE JORNADA O TASQUES PER MOTIUS DE SALUT

 

 

 

 

ü  INCLOURE L’ACORD DE JULIOL DEL 2014

ü  DEBATRE LA NO APLICACIÓ DE LA FLEXIBILITAT A DETERMINATS COL·LECTIUS

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6

 

ü  INICI DEL DESPLEGAMENT DE LA CARRERA PROFESIONAL I DEL SISTEMA D’INCENTIVACIÓ

 

ü  DEBATRE EL TEMA DEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL D’ACORD AMB LA LLEI D’ORDENACIÓ DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA - convenio sanidad privada

25 de gen. 2016, 12:33 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 30 de set. 2016, 7:35 ]De acuerdo con el artículo 6 del Convenio hemos procedido a constituir formalmente la mesa de negociación colectiva. 
Debido a que aun  no hemos acordado la composición, en cuanto al número de delegados por sindicato,  de la mesa hemos tenido que hacer esa constitución de forma orgánica para cumplir con los plazos y no tener mayores dificultades.

En el acta que os adjunto tenemos la fecha del 27 de enero como 1er día de negociación, a partir del cual ya procederemos con la información correspondiente y a las convocatorias de asambleas necesarias.


1-9 of 9