Guia Sindical de la Diversitat Sexual en l'Àmbit Laboral


Aquesta guia va dirigida a orientar els delegats i delegades sindicals en la seva tasca de defensa dels drets laborals i a donar alguns coneixements sobre la realitat que afecta específicament lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Presenta alguns criteris per afrontar els casos de discriminació vers el col·lectiu LGTB que es poden trobar a les empreses i tracta de donar referències legals i recursos sindicals dels quals es pot disposar amb rigor per poder fer front a situacions i problemàtiques derivades de l’atenció a la diversitat a la feina. En aquest sentit, la negociació col·lectiva és una eina excel·lent per promoure l’accés i la qualitat en l’ocupació i el millor instrument de lluita contra la discriminació i l’assetjament laboral.

Així mateix, inclou un recull de preguntes freqüents amb respostes, amb l’objectiu de ser un recurs informatiu per als representants sindicals, i per al conjunt de l’afiliació. Esperem que la guia que teniu a les mans, resulti útil i interessant per al desenvolupament de la vostra tasca sindical al centre de treball.

¿Des dels seus inicis, CCOO s’ha identificat com un sindicat de classe, compromès amb la defensa de tots els treballadors i treballadores, sense fer distinció del seu gènere, edat o origen, com tampoc en funció de la seva orientació o identitat sexual.

A CCOO de Catalunya volem ser un sindicat que expressi la diversitat realment existent en el si de la classe treballadora, i volem lluitar, alhora, contra tot tipus de discriminació; per això volem fer visibles les conductes i actituds que discriminen les persones en funció de la seva opció o identitat sexual i que, sovint, s’oculten en el món laboral. En el compromís de treballar per la igualtat de tracte i amb la responsabilitat de combatre l’homofòbia i la transfòbia als centres de treball, la formació hi té un paper fonamental.

Feu clic per veure la Guia Sindical de la Diversitat Sexual en l'Àmbit Laboral o la presentació Què fa un sindicat com CCOO amb un àmbit LGTB